Rejestracja

 

Osoby które chcą wziąć udział jako PRELEGENCI zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na adres conference@jungpoland.org.

Przewidywany czas wystąpień - maximum 30 minut (!!).

Termin nadsyłania PROPOZYCJI wystąpień - 30.01.2020.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać ponadto streszczenie (do 500 wyrazów), które może być publikowane w programie konferencji oraz krótką notę o autorze. Powyższe dokumenty prosimy nadsyłać w formacie txt, doc, pdf. Nota o autorze powinna zawierać:

- Pełna nazwa (w tym tytuł, jeśli dotyczy)
- Pełny adres pocztowy oraz adres e-mail
- Kontaktowe numery telefoniczne wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym

W zgłoszeniu prosimy ponadto wskazać ewentualne pomoce czy urządzenia techniczne potrzebne w trakcie wystąpienia - takie jak PowerPoint, DVD, odtwarzacz CD, flipchart, projektor etc.

Zgłoszenia zostaną potwierdzone mailowo, a listy potwierdzające przyjęcie propozycji do programu konferencji zostaną rozesłane przed 05.02.2020. Dalsze szczegóły dotyczące konferencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej, tak szybko jak to możliwe: www.jungianconference.pl i www.konferencjajungowska.pl.

 

Opłata konferencyjna

 

Opłata konferencyjna dla PRELEGENTÓW*:   Przed 15.03.2020 (z ur. obiadem)   Przed 15.03.2020 (bez ur. obiadu)    Po 15.03.2020 (z ur. obiadem)

Pełne uczestnictwo* (Europa Zach.)                              90 EURO / 380 PLN                70 EURO / 300 PLN                          120 EURO / 510 PLN

Pełne uczestnictwo* (Polska, Europa Wsch.)               75 EURO / 320 PLN                50 EURO / 215 PLN                           90 EURO / 385 PLN

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Opłata konferencyjna dla SŁUCHACZY**:                        Do dnia 30.04.2020             Od dnia 30.04.2020

Studenci / Inni słuchacze **                                               20 EURO /  85 PLN               40 EURO / 170 PLN 

 

*Pełna opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację artykułów, catering, bankiet konferencyjny.

** "Opłata studencka" obejmuje wyłącznie: udział w konferencji na zasadzie słuchacza, materiały konferencyjne, catering w trakcie sesji konferencyjnych. Nie obejmuje: uroczystego obiadu, publikacji materiałów pokonferencyjnych etc.

 

Dane do przelewu:

Numer konta:

BGŻ BNP Paribas SA, Oddział we Wrocławiu, ul. Swobodna 3

Nr 20 1600 1462 1873 1324 3000 0001
IBAN PL
SWIFT/BIC PPABPLPKXXX

Tytuł wpłaty: Jungian Conference CC 2019

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: conference@jungpoland.org.
Organizatorzy Konferencji