Publikacje konferencyjne

Przewidujemy trzy formy publikacji:

 

1. Wybrane, pozytywnie zrecenzowane artykuły prezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Język publikacji - angielski.

 

2. Drugą pozycją będzie zbiór wybranych artykułów w polskiej wersji językowej.

 

Organizatorzy Konferencji