Konferencj 2019

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Towarzystwo Bachelardowskie 'Mythopoeia' oraz

Polski Portal Psychologii Analitycznej - JungPoland.org

zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję pt.:

 

 

"Zbiorowe wzorce wyobraźni - obraz - mit - społeczeństwo"

Termin konferencji: 6-8. czerwca 2019r.

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

30. kwietnia 2019r.

Jung często podkreślał, że kiedy ludzie zbiorą się grupę, to grupa zaczyna wywierać wpływ na jednostki i stanowi dużą siłę sugestywną - że wspomnimy tu: nieświadome projekcje, nieświadome identyfikowanie się, identyfikacje projekcyjne, zjawisko participation mystique, myślenie grupowe etc. W jednym ze swoich artykułów Jung pisał:

 

"Jeśli jakakolwiek znaczna grupa osób jest zjednoczona i pojawia się wzajemne utożsamianie się ze sobą przez szczególne nastawienie umysłu, to wynikłe z niej doświadczenie transformacji wykazuje jedynie bardzo odległe podobieństwo do doświadczenia transformacji jaką zawyczaj doświadcza niezależnie od grupy jednostka. Doświadczenie grupowe ma miejsce na niższym poziomie świadomości niż doświadczenie jednostki. Wynika to z faktu, że kiedy wiele osób gromadzi się, by dzielić jedną wspólną emocję, całkowita psychika wyłaniająca się z grupy znajduje się poniżej poziomu psychiki indywidualnej. Jeśli jest to bardzo duża grupa, to kolektywna psyche będzie bardziej podobna do psychiki zwierzęcia, dlatego etyczna postawa dużych organizacji jest zawsze wątpliwa. Psychologia dużej grupy nieuchronnie zanuża się do poziomu rządzącego się psychologią tłumu "(CW 9i, par. 225, tłum. A.Kuźmicki)

 

Podczas naszej konferencji będziemy podążać za powyższą obserwacją Junga, budując przestrzeń do dalszych badań i analiz zjawisk społecznych obserwowanych współcześnie, wyłaniających się w postaci kolektywnych wzorów myślenia, zbiorowej wyobraźni, czy też kolektywnych form doświadczeń widzianych z perspektywy psychodynamicznej a w szczególności Jungowskiej. Nasze wysiłki będą szczególnie skoncentrowane na trzech wymiarach:

 

- Na badaniach obecności i kreacyjnej mocy archetypów obserwowanej poprzez współczesne mity i systemy wierze

- Na obrazach i przejawów wizualnych doświadczeń zbiorowych oraz

- Na społecznych wzorcach zachowań zachowań obserwowanych w różnych kontekstach kulturowych, społecznych lub geopolitycznych.

 

Podczas konferencji zaproponujemy zbiorowe, szersze rozważania na temat współczesnej dynamiki "zbiorowej psyche", która zostanie wyrażona w kategoriach kluczowych koncepcji i ustaleń Junga. Naszym celem będzie także rozwijanie przydatności myśli jungowskiej do szerszego zakresu współczesnego zjawiska społecznego. Chcemy opisywać, dyskutować i analizować nie tylko zbiorowe procesy obserwowane w kontekście życia zbiorowego w Europie, Ameryce czy Azji, ale także badać kolektywne procesy obserwowane w całej ludzkiej sferze życia na Ziemi.

 

Tak więc proponowana konferencja skierowana jest nie tylko do uczonych jungowskich, analityków jungowskich, psychologów czy psychiatrów, ale także do badaczy reprezentujących inne dziedziny ogólne: filozofię, antropologię, socjologię, kulturoznawstwo, politologię, medycynę itp.

 

Głównym zadaniem będzie przedstawienie współczesnej przydatności i przydatności pomysłów Junga na początku XXI wieku, przy jednoczesnym krytycznym przeglądzie tej teorii.

 

Zapraszamy do dołączenia do nas wraz z tymi, którzy wykorzystują koncepcje Junga w swoich studiach, praktyce i różnych formach badań.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tych działaniach, chcielibyśmy zaprosić Państwa do przyłączenia się do nas, wysyłając propozycję prezentacji.

 

Wszystkie propozycje należy złożyć wysyłając na adres e-mail conference@jungpoland.org. O procesie rejestracji możesz przeczytać więcej w oddzielnej sekcji tej strony.

 

Czas na jedną prezentację - 30 minut.

 

Termin składania aplikacji - 30.04.2019. Aplikacja powinna również zawierać streszczenie (do 500 słów), które można opublikować w programie konferencji oraz krótką notatkę o autorze. Te dokumenty powinny być wysyłane w formacie txt, doc lub pdf.

 

Pozdrowienia,

Komitet Organizacyjny