Język/tłumaczenia

 

Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski. Wystąpienia nie będą tłumaczone symultanicznie.